REKLAMNÉ NAVIGAČNÉ TABULE

na trakčných stĺpoch a stĺpoch verejného osvetlenia. Informačno-navigačný systém tabúľ pomáha pri vyhľadávaní sídla fyzických a právnických osôb. Väčšinou osadzujeme tabule o rozmere 80 x 120 cm na stĺpy verejného osvetlenia a trakčné stĺpy. Tento systém ponúka jednoduchú a účelnú navigáciu do miesta určenia a súčasne slúži ako image reklama.