Pri príprave originálnych návrhov pracujeme podľa vašich pokynov a cieľov. Spoločnou úlohou je splniť Vaše vízie. Prístup k dizajnu vychádza z potrieb našich klientov. Zachovávame to v každej fáze tvorivého procesu. Dokážeme splniť požiadavky zadávateľa podľa používaných metód a postupov, ale takisto aj vyjsť zo zabehaných koľají a využiť netradičné postupy. Pri konečnom spracovaní riešenia vždy sledujeme v prvom rade ciele klienta, ktorému chceme tvorivosťou a našimi skúsenosťami pomôcť k dosiahnutiu cieľov.

 

Žiadosť o cenovú kalkuláciu