SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ PODNIKU - PODPORILI SME:

 

Základná škola na Dubovej ulici v Bratislave,

Úsmev ako dar,

Katolická jednota,

Soroptimist Bratislava,

Detský domov na Mokrohájskej ulici v Bratislava,

Kojenecký ústav v Trnave,

Červený kríž,

Základná škola pre sluchovo postihnutých v Bratislave,

Slovenská asociácia fitnes,

Detský domov Dobšiná,

Nadácia Ivany Christovej,

Ekonomická univerzita,

Skleróza Multiplex Nádej,

Pes Sympaťak Bratislava pri Mestskom úrade Staré Mesto Bratislava,

Mestký úrad Vajnory,

Dom dôchodcov Vajnory,

Mestký úrad Bánovce n/Bebravou,

Policajný zbor Bratislava.

Nadácia Horský Park